Arrangøren forteller:

Kyrkjehola kulturbeite er eit årleg, breispektra sommarprogram, lokalt forankra med regional profil. Produksjonane er ei fiberrik blanding av samtid og fortid med stor sjangerbreidde, presentert i særeigne lokalitetar. Eit varemerke er også ein årleg eigenproduksjon med utgangspunkt i musikkliv, folklore og historie i vår eigen landsdel. Arrangementa vil føregå i Rosekyrkja og på Dyrkornkatedralen (Dyrkornfabrikken).

Arrangør: Kyrkjehola Kulturbeite.

Aldersgrense: Ingen. Billetter: 150-300 kr. Rabatt for barn/ungdom, familie og honnør. For funksjonshemmede: Praktisk hjelp etter behov tilbys. Forventa publikum: 1000 Transporttilbud: Kan organiserast ved spesielle behov.

Mer informasjon finner du på festivalen sin nettside